Założeniem konkursu jest promowanie aktywności przy podejmowaniu projektów realizowanych w oparciu o Europejski Fundusz Spójności. Tegoroczna edycja skupia się na pokazaniu w jaki sposób efekty przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych wpływają na życie zwykłego obywatela.W tym roku w ramach konkursu zostanie zwrócona szczególna uwaga na najlepsze rozwiązania i praktyki stosowane przez projektodawców w obszarze równości szans płci.Wyniki konkursu mają posłużyć do szerzenia wiedzy na temat pozyskiwania funduszy z EFS oraz pokazać korzyści płynące z wykorzystania tych środków.Szczegóły oraz warunki konkursu na stronieMRRNa podstawie informacji prasowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego