Wystarczy dokonać rejestracji na stronie: http://sdcenter.pl/administracja Wcześniejsza rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

PROPONOWANA TEMATYKA:
- Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w administracji państwowej
- Systemy zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów
- Systemy PKI dla administracji
- Archiwizacja i składowanie danych
- Oprogramowanie biurowe dla urzędów
- Integracja usług elektronicznych: fax, e-mail
- Zarządzanie zasobami gminy (systemy klasy EAS)
- Gmina w Internecie – portale internetowe dla urzędów
- eLearning w administracji
- System obsługi interesantów (systemy CRM oraz CallCenter i Teleservice)
- Systemy informacji przestrzennej (GIS)
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Ochrona informacji – bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Niezawodność infrastruktury informatycznej w Urzędzie (serwery, sieci teleinformatyczne, wydajne łącza)
- Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu

Konferencja skierowana jest do:
- szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej.

- osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów.

Strona konferencji: http://sdcenter.pl/administracja

Zapraszam serdecznie
Karina Strojek
karina.strojek@software.com.pl
tel. 22 427 36 73
www.sdcenter.pl