Uczniowie w ramach programu „Jak działa moja gmin@” przez monitorowanie prac gmin dokonają analizy i stworzą raporty obejmującego następujące zagadnienia: czy władze lokalne sprawnie funkcjonują, czy obywatele mają możliwość interweniowania i przedstawiania swoich postulatów, jakie są potrzeby regionu i jak je zaspokajają urzędnicy i samorządowcy, czy obietnice wyborcze są spełniane. Elementem monitoringu ma być udział uczniów w posiedzeniu rady gminy (lub jednej z komisji).

W ramach programu stworzona zostanie także gra internetowa. Uczniowie, jako wirtualni radni, będą podejmować decyzje w wymyślonej gminie. Fundacja planuje także organizację czatów z przedstawicielami samorządu terytorialnego i ekspertami.

Po pierwszej części projektu organizatorzy wybiorą 30 najbardziej aktywnych szkół, w których zostaną przeprowadzone symulacje wyborów samorządowych. Uczniowie wcielą się pod okiem trenerów w rolę wyborców, dziennikarzy, kandydatów oraz członków komisji wyborczej.

Koszt projektu to ponad 360 tys. złotych. Wsparcia udzieliły Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.