Aby odpowiednio zarządzać wynagrodzeniami załogi, przede wszystkim należy odpowiednio zaplanować w firmie czy urzędzie proces wartościowania stanowisk – mówił Jacek Jędrzejczak z Profirmy, zajmujący się doradztwem w zakresie kształtowania wynagrodzeń. Umożliwi to ustalenie odpowiedniej siatki płac dla danego stanowiska. Co więcej, różnice między płacami pracowników staną się bardziej zrozumiałe i wytłumaczalne. Będzie można precyzyjnie planować koszty zatrudnienia. W połączeniu z taryfikatorami wartościowanie stanowisk pomaga eliminować zbędne obciążenia administracyjne związane z obliczaniem oraz korygowaniem przedziałów płac dla wszystkich stanowisk.

– Trzeba jednak pamiętać, że wartościowaniu podlega wyłącznie stanowisko, a nie pracownik na nim pracujący – podkreślał Jędrzejczak. – Wartościowanie stanowisk ma na celu ustalenie wzajemnych relacji między różnymi stanowiskami w firmie oraz ich znaczenia dla firmy, które znajduje potem przełożenie na wynagrodzenie.

Chodzi o to, aby nie przyznawać pracownikom nagród, premii czy podwyżek „po uważaniu”. To najgorszy sposób, który nie tylko zniechęca do aktywności zawodowej osoby, które otrzymują bez powodu podwyżki, ale także obniża wydajność osób, które nie wiedzą, dlaczego podwyżki, nagrody lub premii nie otrzymały.