„Gazeta” dotarła do dokumentu „Propozycja kierunków polityki makroekonomicznej Polski: 2008-2012”. Przygotowali ją dla Platformy wykładowca London School of Economics Stanisław Gomułka oraz Stefan Kawalec, b. wiceminister finansów i współpracownik Leszka Balcerowicza. Potwierdzam, że taki dokument powstał, ale nie będę go komentował – mówi prof. Gomułka.

Eksperci twierdzą, że deficyt budżetowy w przyszłym roku powinien być jeszcze niższy niż zapowiadane przez PO 20 mld zł (PiS-owska wicepremier Zyta Gilowska zaproponowała 28 mld).

„Nie powinien być dużo większy niż przewidywane wykonanie w 2007 r. (…). Oznacza to konieczność zmniejszenia w projekcie budżetu państwa na 2008 r. deficytu o co najmniej 10 mld zł” – sugerują eksperci w dokumencie dla PO.

Proponują, by „odstąpić od decyzji zmniejszenia składki rentowej od 1 stycznia 2008 o 4 punkty procentowe dla wszystkich, w tym dwa punkty procentowe dla osób fizycznych”. Gazeta przypomina, że Zyta Gilowska zmniejszyła w tym roku składkę rentową o 3 punkty procentowe płacone przez pracownika. W przyszłym roku składka miałaby zmaleć o kolejne 4 punkty. Eksperci proponują to zastopować. Ta decyzja podwyższy dochody budżetu o ok. 8-10 mld zł – prognozują profesorowie. PO nie podjęła decyzji w tej sprawie.

Autorzy ekspertyzy postulują także, by „zwiększyć planowane przychody z prywatyzacji o 10 mld zł”. Obniżenie deficytu i wzrost przychodów z prywatyzacji umożliwi ograniczenie potrzeb pożyczkowych rządu w 2008 roku w sumie o ok. 20 mld zł, do poziomu 25-30 mld zł – wyliczają eksperci.

Kolejnym krokiem byłby powrót do tzw. kotwicy wydatkowej, czyli ograniczenie tempa wzrostu wydatków. Mogłyby one rosnąć o 1% powyżej celu inflacyjnego RPP, czyli o 3,5% rocznie. Ta reguła obowiązywałaby od 2009 roku, nie obejmowałaby jednak wydatków współfinansowanych przez UE.

Eksperci Platformy proponują także stopniowe obniżanie podatków oraz „wejście do ERM2 (dwuletnia poczekalnia przed wprowadzeniem euro) w połowie 2008 roku i wprowadzenie euro od stycznia 2011 roku”.