Wskazana data wyznacza koniec prac nad regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych. Art. 58 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458, dalej ustawa) daje jednostkom samorządowym na dostosowanie statutów i regulaminów do jej regulacji sześć miesięcy, licząc od dnia jej wejścia w życie, czyli 1 stycznia 2009 r.

Ten przepis mówi o „dostosowaniu regulaminów do rozwiązań ustawy” w tym okresie. Nie znaczy to jednak, że 2 lipca mają już obowiązywać. Przygotowywanie regulaminów nie jest bowiem wyłączną domeną pracodawcy. Musi w tym zakresie współpracować ze związkami zawodowymi, a to powoduje, że czas wprowadzenia w życie może się wydłużyć – uważa mecenas Stefan Płażek.