Przy wprowadzaniu usług internetowych bardzo ważny jest tzw. e-potencjał, na co składają się: wiedza, kompetencje i umiejętności wykorzystywania internetu, a z tym w Polsce bywa różnie – stwierdzili uczestnicy dyskusji nt. rozwoju usług teleinformatycznych na terenach słabo zurbanizowanych i współpracy z rządem i samorządem w tej dziedzinie, jaka w połowie lutego odbyła się w Warszawie z udziałem przedstawicieli władz, operatorów telekomunikacji, firm IT, naukowców i ekspertów.

Jest określony program informatyzacji kraju i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy z aktywnym udziałem samorządów i operatorów telekomunikacji. Realizację tego celu mają wspierać fundusze unijne. Wymaga to jednak szeregu zmian w różnych przepisach, jak ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o zamówieniach publicznych czy partnerstwie publiczno-prywatnym, podkreślił wiceminister rozwoju regionalnego Tomasz Nowakowski.