Ilość działań jakie będą podjęte podczas kampanii wyborczej zależy oczywiście od budżetu, jakim dysponować będzie kandydat lub jego sztab, ale nawet jeśli budżet kandydata jest niewielki można z powodzeniem zaplanować wiele działań, które nie pociągają za sobą dużych wydatków, a jedynie wymagają od kandydata systematycznej i ciężkiej pracy i poświęcenia na to jego czasu.

Po decyzji o starcie w wyborach często kandydaci nie wiedzą jak zabrać się do planowania działań i organizowania swojego zaplecza wyborczego. Wiadomo, nie wszystkich stać na zlecenie badań opinii publicznych, które pomogłyby ustalić najważniejsze cele, oczekiwania wyborców i możliwości samego kandydata względem innych. Prowadzenie działań ankietowych powinni jednak realizować wyspecjalizowani ankieterzy. Po pierwsze dlatego, że oni znają się na mechanizmach prowadzenia badań, wiedzą czego nie wolno robić w czasie prowadzenia badań i najważniejsze – oni wiedzą jak opracować ostateczne wyniki przeprowadzonych badań (wiedzą jak interpretować dane uzyskane z ankiet). Tylko wiarygodne badania mogą dać wiarygodne wskazówki. Reszta to tylko działania pozorowane.

Kandydaci mogą badania nastroje wśród sąsiadów, znajomych, mieszkańców okolicznych bloków, czy wsi, ale nie nazywajmy tych działań ankietowaniem ani badaniem opinii publicznej. W rozmowach z ludźmi można wyciągnąć najważniejsze informacje o aktualnych zainteresowaniach, potrzebach społecznych i szansach kandydatów, a to może pomóc w działaniach wyborczych.
Po wstępnej analizie należy opracować strategię działań, która później pomoże dokładnie przygotować plan wszystkich działań, które będą realizowane w kampanii wyborczej.

Na tym etapie trzeba wskazać dokładne cele kampanii wyborczej z uwzględnieniem czynników jakie mogą być pomocne w ich realizacji. Wówczas powstanie także program wyborczy, w którym zostaną uwzględnione tematy, które poruszać będzie kandydat w kampanii. Później powinien zostać opracowany plan działań z dokładnym kalendarzem. W planie należy wskazać wszystkie działania, które podejmowane będą w kampanii wyborczej (od rozpoczęcia kampanii wyborczej do jej zakończenia). Zarówno wszystkie prace wolontariuszy, współpracowników oraz rodziny kandydata powinny być przewidziane w planie działania, który musi być przygotowany na początku działań marketingowych z kandydatem.

Uwaga!
Przygotowując się do wyborów musisz przyjąć strategię kampanii i:

 • określić cele kampanii na podstawie dokonanej analizy wyborców,
 • ustalić program wyborczy i wskazać tematy, które będziesz poruszać w czasie kampanii,
 • opracować plan działań z uwzględnieniem taktyki działań oraz narzędzi, które będą wykorzystywane w czasie działań propagandowych z uwzględnieniem ilości osób, (wskazaniem ich konkretnie), pieniędzy i czasu jaki jest niezbędny do ich zrealizowania.
 • Wszystko powinno odbyć się według ustalonego planu. Najłatwiej taki plan działań przedstawić na wykresie (osi czasu). Pierwszym punktem będzie początek działań, a ostatnim podsumowanie po ogłoszonych wynikach wyborów. Ważne jest, by na osi czasu pojawiły się wszystkie możliwe działania, które kandydat sam, albo wspólnie z komitetem czy sztabem chce realizować w czasie kampanii wyborczej. Samo planowanie powinno się zacząć dużo wcześniej, nawet kilka miesięcy przed wyborami. To nic, że wówczas nie znany jest termin wyborów, ale takie podejście do sprawy, bez względu na ilość osób jaka będzie zaangażowana w działania propagandowe pozwoli potem (po oficjalnym ogłoszeniu terminu wyborów) podjąć kolejno wyznaczone działania.

  Na koniec należy ustalić harmonogram działań. W tym miejscu wszystkie działania uwzględnione w planie działania powinny być szczegółowo rozpisane i przydzielone poszczególnym pracownikom i wolontariuszom sztabu wyborczego. To pomoże szefowi sztabu podejmować konkretne działania i pozwoli dobrze zarządzać kolejnymi działaniami sztabu w czasie kampanii

  Jacek Babiel, autor poradnika „Jak wygrać wybory?”

  W poradniku „Jak wygrać wybory?” można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:

 • Jak przygotować się do kampanii wyborczej?
 • Jak zwrócić uwagę na siebie podczas kampanii wyborczej
 • Jak komunikować się z mediami i wyborcami podczas kampanii wyborczej
 • Jak zorganizować niskobudżetowa kampanię
 • Jak zorganizować konferencję prasową,
 • Jak wydawać gazetkę wyborczą
 • Jak prowadzić stronę internetową i bloga
 • Jak przygotować newsletter wyborczy
 • Jak powinny wyglądać plakat i ulotka wyborcza
 • Jak przygotować atrakcyjne materiały wyborcze
 • Jak wybrnąć z sytuacji kryzysowych
 • Jak ustalić hasło wyborcze
 • Jak udzielać wywiadów
 • Jak prezentować poglądy w mediach
 • Jak wykorzystać skrzynkę e-mail do kampanii wyborczej
 • SMSy wyborcze
 • Kogo lubią wyborcy
 • Jak odpowiedzieć na najważniejsze pytanie kampanii wyborczej
 • Więcej o książce>>

  Serwis publiczni.pl jest patronem medialnym niniejszego wydania.