Przykład
1. Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i uprawniony do 26 dni urlopu. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego obliczasz następująco: 26 x 3/4 = 19,5. Po zaokrągleniu w górę niepełnego dnia urlopu jego wymiar wynosi 20 dni.
2. Pracownik jest zatrudniony na 1/10 etatu i jest uprawniony do 20 dni urlopu. Czyli obliczasz: 20 x 1/10 = 2. W tym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika wynosi 2 dni.

1 dzień urlopu = 8 godzin
Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu przeliczasz na 8 godzin – niezależnie od wymiaru czasu pracy, na jaki pracownik jest zatrudniony i stosowanego systemu czasu pracy (art. 154 2 § 2 kp).

Uwaga! Jedynie w przypadku obniżonej normy czasu pracy (np. w przypadku skróconego czasu pracy) wymiar urlopu przeliczasz na inną, odpowiednią, tj. skróconą, liczbę godzin (art. 154 2 § 3 kp). Jeśli wiec pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu i zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami ma 20 dni urlopu, to przeliczasz to razy 8 godzin. Oznacza to, że pracownik ma prawo do 160 godzin urlopu.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Wymiar urlopu obliczasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, natomiast udzielasz go normalnie – jak przy zatrudnieniu na pełny etat (art. 154 2 § 1 kp):
1. w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2. w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Jeżeli pracownikowi zostanie do wykorzystania część urlopu niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, w którym ma on być udzielony, należy go udzielić w wymiarze godzinowym (art. 154 2 § 4 kp). W żadnym innym przypadku nie możesz udzielać urlopu „na godziny”.

Przykład
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu wykonuje pracę po 6 godzin dziennie. Wymiar jego urlopu wypoczynkowego, proporcjonalny do wymiaru czasu pracy, wynosi 20 dni (20 dni x 8 godzin = 160 godzin). Udzielasz pracownikowi urlopu na jego dni pracy, tj. na 6-godzinne dni pracy. To oznacza, że udzielając pracownikowi urlopu w wymiarze godzinowym na 6-godzinne dni pracy pracownik wykorzysta w sumie 26 sześciogodzinnych dni i 4 godziny (26 x 6 + 4 = 160).

Więcej