Jeżeli korzystająca ze środowiska firma dowie się o zagrożeniu szkodą, to będzie musiała podjąć działania zapobiegawcze. Nowe przepisy rozszerzają też pojęcie chronionych siedlisk przyrodniczych – chodzi już nie tylko o parki narodowe, rezerwaty czy obszary Natura 2000, lecz także o miejsca rozrodu gatunków chronionych i o miejsca lęgu, pierzenia, zimowania oraz odpoczynku ptaków wędrownych.

Szkodę w środowisku będzie mogła zgłosić zarówno osoba prywatna, jak i organ administracji czy organizacja ekologiczna. Organy administracji i organizacje, które poinformowały o szkodzie, będą też mogły wystąpić w ewentualnych postępowaniach na prawach strony.

Nowe przepisy powinny wejść w życie do końca kwietnia 2007 r.