Spotkanie, w którym brali udział reprezentanci izb gospodarczych, samorządów terytorialnych, organizacji profesjonalnych oraz przedsiębiorców, przebiegało pod hasłem „Innowacje i inwestycje zmieniają wizerunek regionów”. Składał się na nie cykl wykładów, podczas których omawiano m.in. takie kwestie jak: czynniki rozwojowe polskiej gospodarki (Jeremi Mordasewicz, Polska Kongregacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan), innowacje w transporcie – kolejnictwie, lotnictwie oraz transporcie drogowym (koordynator Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego), współpraca z partnerami z rynków wschodnich (koordynator Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód) czy kreowanie wizerunku Warszawy i Mazowsza (gospodarze: Warszawska Izba Przedsiębiorców, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki).

Równolegle do Forum odbywały się X Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych Europy Środkowo-Wschodniej CEE BTF oraz III Targi Imprez i Podróży Adrenalina. Swoje stoiska mieli tu również przedstawiciele, powoływanych przez samorządy, Convention Bureaus z Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa oraz Warszawy, którzy promowali swoje regiony.
Zarówno w Forum Gospodarczym, jaki i w Targach uczestniczyli również przedstawiciele europejskich państw, m.in. Słowacji, Czech oraz Ukrainy.

Dwudniowe spotkanie miało na celu promocję zmian wizerunków polskich regionów poprzez ich rozwój gospodarczy. Dużą rolę odgrywa tu – dająca duże zyski – turystyka biznesowa. A jak zauważył podczas wykładu inauguracyjnego Tomasz Siemoniak, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele gmin chcą przyciągać inwestorów, chcą organizować imprezy. I dlatego dobrze zorganizowana turystyka biznesowa to jeden z podstawowych kluczy do osiągnięcia gospodarczego sukcesu.