Aby zostać pracownikiem służby cywilnej, trzeba przystąpić do naboru. Osoba, która w trakcie rekrutacji zostanie uznana za najlepszego kandydata na określone stanowisko w służbie cywilnej, jest zatrudniana w urzędzie. Najpierw na czas określony 12 miesięcy. Umowę z kandydatem do pracy zawiera dyrektor generalny. Może ona zostać rozwiązana przez obie strony za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Gazeta Prawna przedstawia przykładowa ścieżkę kariery w służbie cywilnej, uwzględniając kolejne etapy awansu:

● zatrudnienie na podstawie rocznej umowy na czas określony,

● odbycie służby przygotowawczej i zaliczenie końcowego egzaminu,

● pierwsza ocena,

● zatrudnienie na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny,

● możliwość awansu na kolejne stanowisko,

● ocena okresowa co 2 lata,

● możliwość przystąpienia po dwóch latach do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego,

● dwa lata pracy na samodzielnym stanowisku w urzędzie umożliwia staranie się o stanowisko dyrektora departamentu.

Więcej na temat kariery w służbie cywilnej przeczytać można w dzisiejszym wydaniu dziennika.