Przede wszystkim muszą one mieć co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym w jednostkach tego typu lub innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Dzisiejsi sekretarze, którzy nie spełniają tych warunków, mogą jednak spać spokojnie. Nowa ustawa pozwala im nadal pełnić swoje funkcje, a zmienia jedynie podstawę ich zatrudnienia. Od 1 stycznia 2009 r. zamiast powołania zyskają oni umowy o pracę na czas nieokreślony, a przekształcenie nastąpi z mocy prawa. Taka będzie również podstawa angażu sekretarzy województw. Powołanie będzie możliwe tylko wtedy, gdy odrębne przepisy tak stanowią.