Przewidziane zostały one w art. 191 ust. 1a i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków z funduszy europejskich i przy udziale środków w ramach takich programów jak Norweski Mechanizm Finansowy czy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Drugi przypadek związany jest z decyzją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, który może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Decyzję o wydatku budżetowym podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej. Nie ma on jednak kompetencji do określania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 art. 191 powyższej ustawy, tj. że niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie takiej jednostki wygasają z upływem roku budżetowego. W uchwale tej należy określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku oraz ustalić dla nich plan finansowy.