Można je uzyskać dzięki inicjatywie JASPERS, czyli wspólnego wsparcia dla projektów w europejskich regionach. Celem inicjatywy jest merytoryczna pomoc w przygotowywaniu dużych projektów inwestycyjnych, przyspieszenie ich przygotowywania oraz polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez KE. Co ważne, pomoc w przygotowaniu wniosków będzie oferowana za darmo. Firma nie musi płacić wynagrodzenia ekspertom. Trzeba jedynie ponieść koszty związane z organizacją spotkań i wymianą dokumentów.

inicjatywy JASPERS mogą skorzystać tylko firmy, które przygotowują projekty o wartości powyżej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz 50 mln euro w przypadku innych działań. Projekty te muszą również kwalifikować się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności.

Instytucją koordynującą w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W sprawie Inicjatywy JASPERS można kontaktować się bezpośrednio z Departamentem Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (Warszawa, ul. Wspólna 2/4, tel. 022 461 39 30).