– Naprawa prawa gospodarczego będzie odbywała się trzyetapowo – powiedział Adam Szejnfeld. – Pierwszy przewiduje szybkie jednostkowe zmiany przepisów, drugi czyszczenie prawa, a trzeci stabilizację prawa. Jeszcze w 2007 roku zostanie przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie wiadomo, czy znajdzie się w nim rozwiązanie polegające na funkcjonowaniu instytucji jednego okienka.

Jeszcze w tym roku rozstrzygnie się też, czy ustawa o partnerstwie publiczno- -prywatnym zostanie zmieniona, lub uchylona.