Jak powiedział wicepremier na konferencji prasowej, zapisy dotyczące uproszczonej obsługi podatników, prowadzących działalność gospodarczą wprowadza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

30 listopada prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona, że uproszczona rejestracja działalności gospodarczej w tzw. „jednym okienku” będzie możliwa od 1 października 2008 r. (pierwotnie planowano ten termin na 1 stycznia 2007 r., ale okazało się, że administracja nie jest do tego przygotowana pod względem informatycznym).

Dorn poinformował także, że na piątkowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Informatyzacji ustalono, iż Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEDG), która będzie łączyć systemy informatyczne urzędów skarbowych, zostanie zbudowana przez Ministerstwo Finansów na bazie Krajowej Ewidencji Podatników.

Dorn wyjaśnił, że minister gospodarki nie będzie budował osobnej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i własnej sieci urzędów monitorujących działalność gospodarczą, ale za pomocą systemu Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych e-PUAP, będzie uzyskiwał wszystkie potrzebne mu informacje np. wyciągi z Krajowego Rejestru Podatników czy Krajowego Rejestru Sądowego.

„To są elementy taniego państwa” – podkreślił wicepremier.

Według odpowiedzialnego w MSWiA za informatyzację wiceministra Grzegorza Bliźniuka, w resorcie opracowano także harmonogram wdrożenia podpisu elektronicznego w administracji. Kluczowa dla tego wdrożenia jest nowelizacja ustawy o podpisie elektronicznym, ułatwiająca jego wdrażanie i obsługę przez centra certyfikacji.

„Zakładamy, że ta ustawa będzie przyjęta najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego roku. Wdrożenie na jej podstawie podpisu elektronicznego w administracji przewidujemy na 2007 rok. Powinno się ono zakończyć na początku 2008 roku. W ten sposób zostanie dotrzymany termin wdrożenia podpisu elektronicznego w administracji, ustalony przez Sejm na maj 2008 roku” – dodał.

Według Bliźniuka, wdrożenie podpisu elektronicznego w administracji będzie wspomagane szkoleniami urzędników administracji lokalnej i samorządowej, którzy mieliby używać podpisu elektronicznego. Szkolenia te przeprowadzi powołane przez MSWiA w październiku br. Centrum Otwartych Rozwiązań Informatycznych dla administracji.