Największe przekroczenie w stosunku do przyznanego limitu jest w oddziałach: lubuskim (341 proc.) i zachodniopomorskim (329 proc.). Najmniejsze wykorzystanie limitu finansowego jest w oddziałach: małopolskim (42,5 proc.), świętokrzyskim (ok. 50 proc.), lubelskim (ok. 53,5 proc.).

Euro z Brukseli ma pójść tym razem na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych – m.in. na budowę nowych chlewni, obór, unowocześnienie maszyn, założenie nowych plantacji.

W skali całego kraju do biur agencji wpłynęło ponad 14 tys. wniosków na kwotę ponad 2 mld zł.