Przyjęta 25 września br. nowielizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych trafi teraz do Senatu. W nowelizacji ustawy rząd zaproponował wprowadzenie przepisów, które mają zapewnić uwzględnienie przez system zamówień publicznych wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą.