Dotychczas z tej formy rozliczania korzystali jedynie tzw. duzi podatnicy, czyli podmioty, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro.

Od 1 stycznia 2008 r. taką możliwość ma każdy przedsiębiorca. Musi tylko posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, zgłosić w urzędzie skarbowym taki zamiar (ZAW-E1) i wskazać osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu.