Spośród partii – w skali kraju – najwięcej wójtów ma Polskie Straonnictwo Ludowe – 253 (10,28 proc.). Kolejne miejsca w tym rankingu zajmują: Prawo i Sprawiedliwość – 77 (3,13 proc.), Platforma Obywatelska – 46 (1,87 proc.), koalicja Lewica i Demokraci – 42 (1,71 proc.), Samoobrona – 25 (1,02 proc.) oraz Liga Polskich Rodzin – 3 (0,12 proc.).

W dużych miastach – liczących ponad 100 tys. mieszkańców – wybrano łącznie 64 prezydentów. 37 z nich (57,81 proc.) to przedstawiciele lokalnych komitetów. 10 prezydentów to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej (15,63 proc.), tylu samo reprezentantów – 10 (15,63 proc.) – wśród prezydentów miast ma PiS. 7 prezydentów (10,94 proc.)reprezentuje koalicję Lewica i Demokraci.

Kandydatom pozostałych partii – m.in. PSL, LPR i Samoobrony – nie udało się zdobyć ani jednego stanowiska prezydenckiego.

W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców wybrano łącznie 261 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Najwięcej wójtów i burmistrzów mają tu lokalne komitety – 199, czyli 76,25 proc. Spośród partii politycznych, najwięcej reprezentantów ma w tych gminach PO – 25 (9,58 proc.). Następne jest PiS – 21 (8,05 proc.); koalicja LiD 9 – (3,45 proc.) oraz PSL – 7 (2,68). Kandydaci LPR i Samoobrony nie zdobyli w tych gminach żadnego stanowiska.

W małych gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybrano łącznie 2135 wójtów i burmistrzów. Najwięcej przedstawicieli mają wśród nich lokalne komitety – 1778, czyli 83,28 proc.