Nowelizacja nakłada na pracodawców samorządowych obowiązek sprawdzenia, czy zatrudnieni przez nich urzędnicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Wnioski w tej sprawie do Krajowego Rejestru Karnego muszą zostać złożone do 11 stycznia 2007 r. Osoby z wyrokami za przestępstwo umyślne będa zwalniane z pracy.

Nowelizacja umożliwia również zajmowanie stanowiska sekretarza gminy osobom, które nie mają doświadczenia w pracy w administracji.