W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ma ona wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Posłowie zadecydowali o przeprowadzeniu 31 marca wysłuchania publicznego w jej sprawie.

Nowe przepisy mają zapewnić lepszą współpracę różnych służb zajmujących się problemem przemocy. W tym celu w każdej gminie powstanie zespół interdyscyplinarny, spotykający się na regularnych comiesięcznych spotkaniach. Będzie on mógł tworzyć grupy robocze. Tryb, sposób powoływania członków i jego działania określi w uchwale rada gminy. W niektórych samorządach funkcjonują już obecnie takie nieformalne zespoły.