Akceptację Komisji Europejskiej wcześniej uzyskały programy: Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna oraz 5 programów regionalnych dla województw: dolnośląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i śląskiego. Dziś uroczyście rozpoczynamy perspektywę finansową 2007-2013.