Prawo do urlopu to jeden z podstawowych pracowniczych przywilejów, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowy o prace. Coroczny, nieprzerwany i płatny urlop pozwala zatrudnionym na odpoczynek i regenerację sił. Urlopu nie można się zrzec ani scedować go na innego pracownika. Osobom, których staż pracy nie przekracza 10 lat przysługuje 20 dni urlopu, natomiast tym, którzy pracują od ponad 10 lat więcej, bo 26 dni.  Warto jednak pamiętać, że choć prawo do urlopu przysługuje pracownikom to pracodawcy też mają w tym względzie coś do powiedzenia.

Roszady szefa, roszady pracownika

Jednym z uprawnień pracodawcy jest możliwość przesunięcia terminu urlopu danego pracownika o czym mówi art. 164 paragraf 2 kodeksu pracy – mówi mecenas Helena Fic z Fic, Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. –  Oczywiście taka roszada dopuszczalna jest tylko z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy – dodaje mec. Fic. Z drugiej strony jeżeli to pracownik z uzasadnionych przyczyn (choroba, urlop macierzyński) nie może rozpocząć zaplanowanego urlopu, wówczas jego szef zobowiązany jest do przesunięcia tego urlopu na późniejszy termin.

 
Odwołujesz zatem…

Zatrudnieni na umowy o pracę powinni pamiętać, że urlop nie jest dany raz na zawsze – co więcej, może on zostać po prostu przerwany. Kiedy szef może wezwać Cię z urlopu? Na szczęście, nie ma tu mowy o pełnej dowolności. Pracodawca może odwołać swojego pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecność w firmie jest konieczna ze względu na okoliczności, które były nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. Należy zatem podkreślić, że przerwanie urlopu może mieć miejsce dopiero wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne i to za sprawą okoliczności, których nie sposób było wcześniej przewidzieć. W praktyce do przerwania urlopu dochodzi bardzo rzadko – firmy zwykle są w stanie zorganizować jakieś zastępstwo.

…płacisz. Słono

Co w sytuacji w której urlopowany pracownik otrzymuje wezwanie do powrotu? W świetle prawa musi się mu podporządkować. Jednak uwaga! W takiej sytuacji to pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.  W grę wchodzi zatem zwrot kosztów związanych z transportem czy odwołanym noclegiem. Pracownik powinien zatroszczyć się o odpowiednią dokumentację tj. zachować rachunki czy faktury, które poświadczą o kosztach takiego nagłego powrotu.

——————————-

Dystrybucja materiałów:
Kinga
Przybysz
media@creandi.pl
kom./+48/ 519-181-900