Radę Służby Publicznej powołuje premier. Jedna trzecia jej członków (rada może ich liczyć od 15 do 24) to parlamentarzyści reprezentujący różne kluby. Pozostałych mianuje premier spośród osób, które mają dużą wiedzę w dziedzinie administracji.

Rada miała zastąpić zlikwidowaną przy okazji ubiegłorocznej reformy administracji Radę Służby Cywilnej i przejąć jej kompetencje. Czyli zajmować się oceną egzaminów, po których obsadzane są najwyższe stanowiska w urzędach państwowych. Rada ma wskazywać nieprawidłowości i mówić, co należałoby zmienić.