Działania przewidziane w projekcie będą skoncentrowane na usprawnieniu pracy urzędów w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta (ZSK). Przyjęcie takiej perspektywy funkcjonowania urzędu ma docelowo doprowadzić do zmiany modelu zarządzania urzędami w kierunku podejścia projakościowego i proklienckiego.

Projekt zakłada realizację trzech odrębnych zadań:

– wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klient,

– optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta,

– wdrożenie usprawnień w zakresie obszaru klient wewnętrzny i zewnętrzny.

3000 urzędników poprzez szkolenia, udział w doradztwie, a także poznanie dobrych praktyk zyska nowe umiejętności obsługi klientów, co docelowo ma się przełożyć na wzrost satysfakcji interesantów z jakości świadczonych usług. Chodzi zwłaszcza o obsługę przedsiębiorców i obywateli. Dlatego projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do instytucji świadczących usługi na rzecz klienta zewnętrznego – służb, inspekcji, administracji skarbowej, generalnej/regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów wojewódzkich wraz z jednostkami podległymi.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.