Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie dotychczasowych efektów kampanii, a więc ukazanie sytuacji kobiet na polskim rynku pracy oraz prezentację przykładowych programów zmierzających do poprawy tej sytuacji, pokazanie w jaki sposób można ją zmieniać. W konferencji brali udział przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej, a także eksperci z organizacji pozarządowych.

Podczas uroczystego otwarcia Konferencji, Maria Cichowicz-Major z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokonała prezentacji programów wchodzących w skład, trwającej od marca br., kampanii medialnej „Kobieta-Rodzina-Praca”, czyli kampanii telewizyjnej „Kobieta zaradna” (cykl 50 odcinków emitowanych do lutego`08 w Programie 1 TV), ukazujących się w „Przyjaciółce” artykułów z serii „Prawo do pracy” i „Prawo do obrony” (maj`07 – luty`08) oraz portalu www.kobietawpracy.eu, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w dalszej części spotkania.

Ponieważ rok 2007 został ogłoszony Europejskim Rokiem Równych Szans, motywem przewodnim proponowanych podczas konferencji rozwiązań było propagowanie antydyskryminacji w odniesieniu do obydwu płci. W ramach promocji „Dobrych praktyk” prelegenci prezentowali programy uwzględnia europejską politykę gender mainstreaming, czyli polityki równości płci we wszystkich dziedzinach społecznych politycznych i gospodarczych (m.in. Urząd Pracy m.st. Warszawy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska) oraz projekty mające na celu podniesienie szans na zatrudnianie kobiet polegające przede wszystkim na przystosowaniu ich do wymagań dzisiejszego rynku pracy (m.in. Urząd Pracy m.st. Warszawy, PKPP Lewiatan, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

W odrębnej sesji tematycznej – Rodzina – prezentowane były programy dążące do poprawy sytuacji społecznej kobiet. Przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej z Janowa Lubelskiego zaprezentowała realizowany w gminie program walki z dłużnikami alimentacyjnymi, a Prezeska Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA przedstawiła ideę międzypokoleniowego Banku Czasu Matek – Matecznik, polegającego na bezgotówkowej wymianie usług pomiędzy członkiniami.