Od maja, gdy w fotelu ministra zasiadł Roman Giertych, na dziesięć departamentów w MEN zmian personalnych nie było tylko w dwóch. Tylko w ubiegłym tygodniu pracę w MEN straciła dyrektor Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i dwie dyrektorki odpowiedzialne za finanse. Od maja odeszło kilkunastu wysokich rangą urzędników, którzy pracowali w MEN nawet od trzech kadencji pod rządami ministrów różnych opcji politycznych.

– Odwołani dostają zwykle stanowisko radcy ministra albo szeregowego urzędnika i nawet o połowę niższą pensję. Merytorycznych powodów nikt nie podaje – mówi nformator „Rz”.

Nasi rozmówcy mówią o czterech szczególnie kontrowersyjnych nominacjach. Najważniejszym Departamentem Kształcenia Ogólnego (tam zapadają kluczowe dla oświaty decyzje, np. o zasadach matury – red.) kieruje Urszula Przybylska-Zioło – wcześniej nauczycielka historii i dyrektorka warszawskiej podstawówki nr 133. Jest znajomą Giertycha, tak jak on mieszka w podwarszawskich Łomiankach. Minister gościł na zakończeniu roku w szkole na Bielanach, którą zarządzała przed przyjściem do resortu.

W Departamencie Młodzieży wicedyrektorem został Sylwester Cwynar, wcześniej nauczyciel wychowania fizycznego i właściciel firmy organizującej zawody w paintballu. Kandydował do Sejmu z list LPR, szefował powiatowemu oddziałowi Ligi w Oławie.

Biuro Kontroli i Audytu objął Robert Kasprzak. Nigdy nie był związany ze szkolnictwem, za to bez sukcesu kandydował do Sejmu z list LPR.

W Departamencie Współpracy Międzynarodowej Hannę Matuszak (ma opinię kompetentnej urzędniczki) zastąpił Sławomir Adamiec. Był dyrektorem szkoły w Radomiu.

Na tak szerokie zmiany kadrowe pozwalają ministrowi ostatnie zmiany w systemie służby cywilnej. W październiku weszły w życie przepisy likwidujące konkursy na najwyższe stanowiska w administracji, w tym dyrektorów departamentów w ministerstwach. Obecnie szefostwo resortu może powoływać i odwoływać urzędników według własnego uznania. Z nowego prawa korzysta też Samoobrona. W Ministerstwie Pracy, które przejęła od PiS, właśnie trwa wymiana dyrektorów.