W projekcie proponuje się podniesienie podstawowego progu, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z 6 tys. euro do 14 tys. euro. Następstwem tego będzie likwidacja dotychczasowego progu 60 tys. euro, poniżej którego stosuje się procedurę uproszczoną.

Wykonawcy w postępowaniach o wartości poniżej 137 tys. euro lub 211 tys. euro nie będą mogli wnosić odwołań oraz skarg na orzeczenia arbitrów (obecnie w postępowaniach do 60 tys. euro).

Nowelizacja p.z.p. przewiduje, że zespoły arbitrów zostaną zastąpione przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej. Ten nowy podmiot będzie składał się wyłącznie z doświadczonych prawników powoływanych i odwoływanych przez prezesa Rady Ministrów.

Projekt został skierowany ponownie do komisji.