Na platformie „Łączenie podmiotów lokalnych” (Linking local actors) – znaleźć można informacje o źródłach finansowania projektów czy najciekawszych projektach realizowanych we wszystkich krajach Wspólnoty.

Bruksela liczy, że nowe narzędzie internetowe pomoże w wykorzystaniu około 70 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013. Fundusz finansuje m.in. szkolenia, kursy, studia dla bezrobotnych i osób, które mają problemy z dostępem do rynku pracy, jak np. niepełnosprawni.

Adres internetowy platformy: http://ec.europa.eu/local_actors