W trakcie posiedzenia przeanalizowano, zgłaszane w poprzednich latach do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, propozycje uproszczenia prawa dotyczącego funkcjonowania administracji publicznej. Chodzi przede wszystkim o ich aktualność oraz możliwość uwzględnienia w procesie legislacyjnym. Rozmawiano również nt. raportu zawierającego ponad 6 tysięcy propozycji zmian prawa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Odnoszące się do 196 ustaw i ponad 300 aktów wykonawczych propozycje dotyczą: sfery społecznej, infrastruktury technicznej, usług administracyjnych, ustroju samorządu terytorialnego, rozwoju na szczeblu lokalnym i polityki regionalnej oraz finansów publicznych.

KWRiST zajęła się również kwestią systemowych rozwiązań, które zagwarantują samorządom środki na realizację zadań publicznych oraz programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Innym z tematów rozmów było bezpieczeństwo imprez masowych, istotne z punktu widzenia polskich przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

W spotkaniu udział wzięli: wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA Grzegorz Ziomek, p.o. sekretarza KWRiST Adam Misiuwianiec.

źródło: fot.: Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27.08.2008.