Stworzenie Zespołu ds. Unii Europejskiej wymaga znacznego wysiłku intelektualnego i szczerej woli władz lokalnych, aby mieć odwagę zatrudnić możliwie najlepszych z najlepszych. Tylko przewaga konkurencyjna w postaci odpowiednich zasobów ludzkich gwarantuje sukces rozwoju określonej gminy czy powiatu. Jak pokazują liczne dobre praktyki w Polsce, zespoły takie istnieją w urzędach gmin, tj. Legnica, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Kruszwica i w urzędach starostwa w powiatach, tj. np. namysłowski, pruszkowski.

JAK DZIAŁA SPRAWNY ZESPÓŁ

Do zakresu działania Zespołu ds. Unii Europejskiej należy w szczególności:

 • Wyszukiwanie źródeł pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych oraz krajowych.
 • Prowadzenie przepływu informacji o środkach finansowych z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych dla powiatu i gmin wchodzących w jego skład.
 • Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych oraz monitoring ich wykorzystania w poszczególnych etapach realizacji przez komórki merytoryczne.
 • Kompletowanie dokumentacji przygotowanej przez komórki merytoryczne oraz opracowywanie wniosków o dofinansowanie.
 • Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w przygotowaniu wniosków.
 • Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi powiatu przy opracowywaniu wspólnych wniosków.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu nowo uruchamianych programów samorządowych i europejskich.
 • Organizowanie i koordynowanie prac związanych ze współpracą europejską.
 • Udzielanie informacji dotyczących integracji europejskiej.
 • Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych przedsięwzięć społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które mogą być dofinansowane z funduszy zewnętrznych.
 • Na podstawie informacji starostwa powiatowego w Pruszkowie