Zgodnie z założeniami Projektu, sprzęt ten będzie obsługiwał jednocześnie sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności (sprawy meldunkowe) oraz sprawy pozostające w kompetencjach urzędów stanu cywilnego.

Zgodnie z nową metodologią realizacji wielkich projektów informatycznych zamówienie obejmujące 7575 stacji roboczych zostało rozbite na sześć części. Takie podejście sprzyjać będzie zachowaniu konkurencji pomiędzy firmami.

Szczegółowe warunki zostały podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej w Portalu Zamówień Publicznych Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji.