Badanie objęło działania komunikacyjne Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Suwałk, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Odpowiedzi udzieliło 28 dziennikarzy, przedstawicieli mediów ogólnotematycznych, ekonomicznych, marketingowych i turystycznych.

Prawie wszyscy dziennikarze potwierdzili zainteresowanie regularnym otrzymywaniem informacji nt. badanych miast. W obszarze ich poszukiwań znajdują się warte odwiedzenia miejsca – kluby, restauracje, muzea. Interesujące w opinii badanych są również dane o aktywności biznesowej inwestorów zagranicznych, wprowadzaniu ułatwień w przepisach przetargowych, a także nowych strategiach dla rozwoju i tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych.

Redakcje wskazują również szereg utrudnień występujących w procesie komunikacji i poszukiwania danych, m.in. opieszałość w przesyłaniu informacji, trudny dostęp do odpowiednich statystyk oraz rzadko organizowane konferencje prasowe.

Kwestionariusz składał się z części zamkniętej, oceniającej poszczególne aspekty komunikacji i z sześciu pytań otwartych. Dziennikarze przyznali oceny m.in. za jakość i szybkość działań urzędów odpowiedzialnych za informację, użyteczność materiałów prasowych, a także sposób promowania miasta. Druga część sprawdzała źródła, z których najcześciej pozyskiwano dane nt. miast, rodzaj najchętniej otrzymywanych materiałów i ekspertyz oraz sfery, poprzez które miasta kształtują swój wizerunek najskuteczniej.

Wyniki audytu skonfrontowano z danymi nt. budżetów miast przenaczonych na działania promocyjne. Kwoty ujęte w analizie pochodziły z tegorocznych budżetów miejskich. Agencja przeprowadziła badania na przełomie IV kwartału 2008 r. i I kwartału 2009 r.

Pełny raport z tego badania jest dostępny na stronie www.ciszewskipr.pl