Jednocześnie będziemy prowadzili transmisję online z tej konferencji.
Omówione zostaną następujące tematy:
–   przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2011 r. i ich nowelizacja,
–   prezentacja zasad działania systemu CEIDG oraz współpracy z gminami,
–   projekt nowego formularza CEIDG-1, którym będą posługiwać się przedsiębiorcy,
–   informacja o podpisie elektronicznym niezbędnym gminom do pracy w CEIDG,
–   informacja o zasadach migracji danych ewidencyjnych z gmin do CEIDG,
–   kompletność i aktualność danych w ewidencjach gminnych.

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji zainteresowanych przedstawicieli gmin – najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2011 roku.
Liczba miejsc w sali konferencyjnej jest ograniczona do 100 osób (do udziału bezpośredniego w konferencji prosimy zgłaszać po jednej osobie z gminy; decyduje kolejność zgłoszeń).

Pozostałe osoby (bez ograniczeń) zapraszamy do oglądania transmisji online i zadawania pytań na czacie – w tym przypadku również wymagane jest zarejestrowanie się w celu otrzymania zwrotnie linka aktywującego. Dodatkowe informacje znajdują się w systemie SAGED* (patrz niżej).

Możliwość rejestracji uczestników jest udostępniona tylko w aplikacji SAGED – w pozycji menu „Pomoc” / „Konferencja CEIDG”. Rejestracji może dokonać użytkownik o uprawnieniach Urzędnika lub Administratora.

Jeśli Państwo nie posiadają jeszcze konta w SAGED, to aby je uzyskać, należy zarejestrować Gminę na stronie saged.mg.gov.pl
Na ww. stronie znajduje się krótki opis – jak dokonać rejestracji Gminy i zgłoszenia administratora systemu SAGED.
Departament Gospodarki Elektronicznej
Ministerstwa Gospodarki

 


*SAGED – System Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przygotowujący dane do CEIDG