W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. przykłady działań władz samorządowych wspomagających zaangażowanie aktorów lokalnych w procesy decyzyjne, z wykorzystaniem innowacyjnych modeli przy użyciu nowych środków komunikacji i prowadzenia nowoczesnej, zintegrowanej polityki informacyjnej.

Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się z uczestnikami konferencji: Miasto Gdańsk (www.gdansk.pl) oraz Miasto Ustka (www.ustka.pl). Spotkanie, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, było również okazją do zaprezentowania możliwych form współpracy partnerów społecznych i samorządów lokalnych w budowie planów e-rozwoju.

Konferencja była jednym z elementów projektu pt. „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego”, współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).

W ramach projektu pt.: „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego, przeanalizowanych zostało ponad 250 przypadków polskich samorządów oraz kilkadziesiąt przypadków samorządów zagranicznych, które w swych codziennych działaniach wykorzystują narzędzia elektroniczne.

Dzięki temu zidentyfikowano kilkadziesiąt najlepszych przykładów wykorzystania narzędzi elektronicznych, które zostały szczegółowo opisane w publikacji „Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych”. Spośród przebadanych polskich samorządów, na szczególną uwagę zasługują strony internetowe m.in.: Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Miejskiego w Koninie, Gminy Miasta Łęczyca, Urzędu Miasta Zielona Góra, Urzędu Miasta Rybnik, Urzędu Miasta Ustka, Urzędu Miasta Gdańsk, Gminy Krynica-Zdrój, Urzędu Gminy Kosakowo i Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoby do kontaktu: Paulina Bednarz oraz Agata Rozalska, tel:022 630 98 04, 022 630 96 99, fax: 022 826 25 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl, pr@fairplay.pl oraz na stronie www.e-rzecznictwo.pl.