Zasadnicze pytania związane z tym dokumentem można sformułować tak:

  • Jakie ma on mieć funkcjonalności dodatkowe poza spełnianiem zasadniczego celu, czyli jednoznacznej identyfikacji posługującej się nim osoby? A zatem także – jakich dodatkowych właściwości ma on być z założenia pozbawiony? Chodzi tu przede wszystkim o takie istotne funkcjonalności jak np. poświadczanie uprawnień do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej lub wybranych innych świadczeń socjalnych (renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych itd.) czy przekraczania granic naszego kraju.
  • W jakim zakresie nowy dowód osobisty ma uwzględnić od początku lub z upływem czasu funkcję odpowiednio mocnego uwierzytelniania jego posiadacza jako np. urzędnika, klienta banku, wyborcy w wyborach lokalnych lub powszechnych, przedsiębiorcy, petenta w urzędzie lub podatnika?
  • Jaki w szczegółach powinien być system nowych dowodów osobistych dla ok. 40 mln Polaków? Ile w nich kryptografii, ile biometrii, jaki zakres ochrony prywatności?
  • O tych problemach i profesjonalnym spojrzeniu na nie będzie można wiele usłyszeć i zobaczyć podczas kolejnej sesji konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowanej „Nowy dowód osobisty: funkcjonalności, standardy, wdrożenie”. Odbędzie się ona w centrum Warszawy, w „Polonia Palace Hotel” w dniu 7 marca 2008r.
    Konferencję poprowadzi pan Wiesław Paluszyński, od lat zajmujący się problematyką dokumentów państwowych oraz podpisu elektronicznego.

    Do zapoznania się ze szczegółowym opisem konferencji zapraszamy na stronę: www.polskiekarty.info.pl