– Zmiany usprawnią procedury kontroli produktów niebezpiecznych wprowadzanych na rynek, na czym powinni zyskać i producenci, i konsumenci – powiedział wczoraj poseł Artur Gierda.

Po wejściu w życie ustawy prezes UOKiK będzie bezpośrednio zlecał kontrolę wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej, bez pośrednictwa głównego inspektora.

Według projektu UOKiK będzie mógł wyznaczyć do kontroli dodatkowe stacje paliwowe, stacje zakładowe, hurtownie paliw lub przedsiębiorców poza minimalnymi limitami lub rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek, w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw.
Stosunki pracy z pracownikami wygasają po upływie trzech miesięcy od dnia przejścia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.