Ogłoszenie o przyjmowaniu życiorysów kandydatów oraz wzory CV zamieszczono w formie plików do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska Konsultantów Regionalnych w kolejnych województwach objętych Programem umieszczane będą sukcesywnie na stronach internetowych.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, którego realizację przewidziano na lata 2006-2009, ma pomóc gminom w lepszym wykorzystaniu środków unijnych i wprowadzeniu nowych instrumentów zarządzania w sferze pomocy społecznej. W kwietniu ubiegłego roku rząd podpisał umowę pożyczki z Bankiem Światowym na realizację programu.

PPWOW składa się z trzech komponentów (m.in. reforma KRUS). Jeden z nich jest skierowany do samorządów. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro ma trafić do 500 gmin w całej Polsce. To, ile pieniędzy otrzyma gmina zależy m.in. od skali problemów społecznych i liczby korzystających z pomocy społecznej. Jak zapowiadało ministerstwo pracy i polityki społecznej, średnio będzie to ok. 26 tys. euro rocznie. W sumie przez cały okres trwania programu jedna gmina może dostać do 60 tys. euro na rozwiązywanie problemów społecznych.

źródło: www.mpips.gov.pl