Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk. W pierwszej edycji konkursu, który odbył się w 2007 roku, dziedzinami konkursowymi były usługi społeczne, w tym roku są usługi techniczne: transport, gospodarka mieszkaniowa i gospodarka komunalna. W zeszłorocznej edycji 72 samorządy zgłosiły 91 projektów. Z 22 finalistów konkursu wybrano 12 laureatów.
Doświadczenie 17 lat odrodzonego samorządu wskazuje, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków. Każdy z samorządów zgromadził w pewnych dziedzinach doświadczenia, którymi może podzielić się z innymi. Jednocześnie każda gmina czy powiat może skorzystać z dorobku innych samorządów w tych obszarach, w których opracowano nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.
Propozycje „dobrych praktyk” powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności usług w dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej, transportu (drogownictwo i komunikacja publiczna) oraz gospodarki komunalnej (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami), które są realizowane przez administrację samorządową lub podległe jej jednostki. Zgłoszone do konkursu przykłady działań samorządów zostaną ocenione pod kątem pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.

KORZYŚCI DLA URZĘDU I MIESZKAŃCÓW

 • możliwość pokazania na forum ogólnopolskim osiągnięć danego samorządu, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjno-zarządczym wypełnia swoje funkcje w dziedzinach konkursowych lepiej niż inne samorządy;
 • kontakt z innymi liderami zarządzania w samorządzie, który stwarza szansę poznania i wymiany doświadczeń na interesujący dany samorząd temat;
 • wzmocnienie motywacji pracowników oraz podniesienie ich prestiżu w oczach radnych i mieszkańców gminy czy powiatu;
 • nagrody dla laureatów, m.in. uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Norwegii;
 • poprawa jakości usług w wyniku dostępu do innowacyjnych i sprawdzonych doświadczeń innych samorządów;
 • lepszy standard życia mieszkańców.
 • Joanna Proniewicz
  kierownik Zespołu ds. informacji i PR
  rzecznik prasowy ZMP
  Związek Miast Polskich
  ul. Robocza 46 a 
  61-517 Poznań
  tel. (61) 633 50 54
  faks (061) 633 50 60
  tel. kom. 601 312-741
  e-mail: redakcja@zmp.poznan.pl
  www.zmp.poznan.pl