Ze względu na ogromne zainteresowanie i liczne telefony ostatecznie rozdaliśmy aż 5 egzemplarzy książki, oddając nasze redakcyjne egzemplarze.

 

Książki trafiły do: Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Urzędu Miasta Reda, Miejskiej Przychodni Wielospecjalistycznej w Łodzi, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni

 

Już wkrótce kolejny konkurs a w nim wiele cennych nagród do wygrania. 

Zapraszamy do aktywnego udziału!

 

Informacje o konkursie będą wysyłane drogą mailową- zachęcamy do czytania naszych wiadomości.

Nasze newslettery to nośnik informacji o ciekawych szkoleniach, ważnych wydarzeniach w życiu urzędnika, ciekawych artykułów merytorycznych oraz konkursach.