Na likwidację listy zdecydowało się do tej pory tylko Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i to tylko w części dotyczącej wsparcia dla uczelni wyższych.

Resort środowiska cały czas pracuje nad listą. Weryfikacja ma zakończyć się w połowie lutego. Należy się spodziewać ograniczenia listy projektów kluczowych i przesunięcia części środków na konkursy. To dobrze, bo lista inwestycji środowiskowych została przez poprzedni rząd ogłoszona tuż przed wyborami i trafili na nią wszyscy, którzy zgłosili się po unijne dotacje – pisze dziennik.

Także Ministerstwo Gospodarki zdecydowało się na wprowadzenie minimalnych zmian na liście projektów do programu IG i IiŚ.