Profil Zaufany umożliwi wnoszenie podań, odwołań, skarg i zażaleń nawet tym, którzy nie mają bezpiecznego podpisu elektronicznego. Korzystanie z PZ , czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących użytkownika konta ePUAP, nie będzie wymagało karty ani czytnika. Wystarczy login i hasło do portalu.Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym PZ mają być równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi z podpisem własnoręcznym.Nowe przepisy mają też ułatwić współpracę różnych systemów teleinformatycznych w administracji publicznej.