1. Bać się powinni m.in. pracodawcy, u których wcześniej wykryto naruszenia

W tym roku kontroli można się spodziewać przede wszystkim:

 • u tych pracodawców, u których wcześniej inspekcja wykryła naruszenia, szczególnie gdy miały one poważny charakter, a także u tych pracodawców, którzy powinni zrealizować wyrok sądu pracy,
 • w zakładach, gdzie istnieje podejrzenie co do legalności zatrudnienia (na podstawie skarg, informacji innych organów lub informacji z prasy),
 • w placówkach ochrony zdrowia,
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • w bankach,
 • na budowach (szczególnie drogowych) i w zakładach eksploatujących maszyny budowlane,
 • w transporcie drogowym w zakładach zatrudniających kierowców,
 • w placówkach handlowych,
 • w przemyśle piekarniczym,
 • w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników,
 • w zakładach zatrudniających młodocianych,
 • w zakładach stosujących substancje i preparaty chemiczne oraz produkujących chemię budowlaną, lub takich, gdzie pracownicy narażeni są na działanie czynników chemicznych,
 • w zakładach produkujących artykuły motoryzacyjne oraz sprzęt RTV/AGD,
 • w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem i drewna i w leśnictwie,
 • w archiwach i bibliotekach,
 • w zakładach produkujących i przetwarzających metale nieżelazne,
 • w zakładach, w których występują hałasy i drgania,
 • w zakładach związanych z górnictwem,
 • w innych zakładach, gdzie mogą występować zagrożenia zawodowe.
 • 2. PIP kładzie główny nacisk na bhp, wynagrodzenia, czas pracy i urlopy

  Jeśli chodzi o przedmiot kontroli: inspekcja ma zamiar w sposób szczególny sprawdzać przestrzeganie przepisów dotyczących bhp, wynagrodzeń, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych, choć oczywiście należy się spodziewać kontroli przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy.

  Często inspekcję sprowadza „życzliwy” pracownik
  Corocznie do inspekcji wpływa około 30.000 skarg na pracodawców. Duża część kontroli jest przeprowadzana właśnie na skutek tych skarg. Jeżeli więc dostrzegacie Państwo w firmie np. jakąś konfliktową sytuację, należy być szczególnie ostrożnym. Można spodziewać się kontroli PIP!

  3. Nie tylko pracodawcy do kontroli…

  Od 1 lipca 2007 r. obwiązuje nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Umożliwiła ona inspektorom przeprowadzanie kontroli warunków pracy nie tylko pracowników, ale także osób fizycznych zatrudnionych w jakiejkolwiek formie. Inspektor może więc sprawdzić, czy w zakładzie pracy są stosowane przepisy bhp także wobec np. zleceniobiorców, wykonawców dzieła, czy tzw. samozatrudnionych.

  Kontrole coraz bardziej dolegliwe?
  Nowa ustawa o PIP nie tylko rozszerzyła uprawnienia inspektorów, ale również znacznie podwyższyła kary za naruszanie prawa pracy. Mandat inspektora PIP za pojedyncze przewinienie może obecnie wynosić do 2.000 zł, a w przypadku „recydywy” – nawet 5.000 zł. Jeśli inspektor skieruję sprawę do sądu, ten ostatni może wymierzyć nawet 30.000 zł. grzywny.

  4. Sprawdź, co planuje Twój okręgowy inspektorat

  Oprócz założeń ogólnych, dla inspektorów z całego kraju, poszczególne inspektoraty mają własne szczególne priorytety na obecny rok (zakłady/ branże, które będą szczególnie kontrolować). Oto one:

  Białystok: mieszalnie pasz, zakłady zajmujące się pracami spawalniczymi, zakłady obsługujące wózki jezdniowe z napędem silnikowym.
  Bydgoszcz: prace przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
  natryskiwaniu cieplnym, transport i składowanie towarów w hurtowniach budowlanych i składach meblowych.
  Gdańsk: przemysł stoczniowy, statki, porty.
  Katowice: warsztaty blacharsko-lakiernicze i mechaniki pojazdowej, zakłady produkujące materiały budow/lane, a zwłaszcza
  a) elementy drobnowymiarowe (kostka, cegły, krawężniki, pustaki),
  b) wielkowymiarowe elementy prefabrykowane (płyty stropowe i ścienne, belki, dźwigary,
  podciągi, rury i kręgi wielkowymiarowe),
  c) materiały sypkie (farby, emulsje, mieszanki, zaprawy),
  d) duże węzły betoniarskie.
  Kielce: zakłady produkujące płytki ceramiczne, zakłady prowadzące ubój zwierząt i przetwórstwo mięsa.
  Kraków: zakłady zbiórki i segregacji złomu oraz zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów, laboratoria chemiczne na wyższych uczelniach i w placówkach naukowych.
  Lublin: jednostki administracji samorządowej (szczególny nacisk na kontrolę udzielania urlopów pracowniczych), przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób w ramach usług świadczonych na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych (wycieczki szkolne, grupowe wyjazdy pracowników, pielgrzymki), podmioty zajmujące się skupem złomu.
  Łódź: kotłownie lokalne c.o. i ciepłej wody użytkowej.
  Olsztyn: zakłady o wysokim wskaźniku wypadków przy pracy, zakłady obróbki drewna (stolarnie, tartaki).
  Poznań: zakłady stolarskie, hotele, odlewnie, kotłownie na paliwo olejowe i stałe.
  Rzeszów: zakłady kamieniarskie, pralnie.
  Szczecin: zakłady obróbki drewna (ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących ograniczenia ryzyka zawodowego po zaistniałych wypadkach), porty i nabrzeża, statki, przemysł stoczniowy, laboratoria wyższych uczelni.
  Warszawa: zajezdnie autobusowe i tramwajowe, podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki jazdy, zakłady produkujące wyroby parafinowe.
  Wrocław: uzdrowiska i ośrodki rehabilitacyjne, firmy kurierskie (szczególna kontrola jeśli chodzi o czas pracy), zakłady cukiernicze, gospodarstwa rolne, w których wykonywane są niebezpieczne prace w pomieszczeniach zamkniętych (silosach), placówki oświatowe i usługowe.
  Zielona Góra: zakłady obróbki drewna.

  Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

  Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych