Nowe prawo przewiduje podniesienie podstawowego progu, od którego stosuje się tymczasową procedurę zamówień publicznych, z 6 tysięcy euro do 14 tysięcy euro. Dzięki temu – jak dodaje KPP – mikroprzedsiębiorcy będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do niewielkich usług, dostaw oraz robót budowlanych.

Ogłoszenia o zamówieniach mają być umieszczane na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych, co zwiększy jawność postępowań oraz umożliwi dotarcie do większej liczby wykonawców – czytamy w komentarzu KPP.

Zmiany przewidują także, że wykonawcy nie będą już mogli wnosić odwołań i skarg, a jedynym środkiem odwoławczym będzie protest na decyzję zamawiającego. Zaproponowano również krótsze terminy składania ofert, a także możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej. Zdaniem ekspertów KPP, zmiany te ograniczą biurokrację, a także przyspieszą proces udzielania zamówień publicznych.