Zmiany zawarte w lipcowej wersji projektów ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej oraz wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą przede wszystkim sposobu zatrudniania urzędników w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która ma powstać 1 stycznia 2008 r. z połączenia dzisiejszej skarbówki i służby celnej.

Tworzeniem KAS będzie zajmował się specjalny pełnomocnik powołany w tym celu przez ministra finansów. Będzie on przedstawiał propozycje zatrudnienia urzędnikom i celnikom.

Urzędnicy i celnicy stracą pracę z końcem marca, jeśli nie otrzymają propozycji zatrudnienia od pełnomocnika do 29 lutego 2008 r. lub nie przyjmą propozycji. Zatem pełnomocnik na przedstawienie ofert pracy będzie miał zaledwie dwa miesiące. W konsekwencji, łagodzona opcja zerowa znów się zaostrza.

Kolejną zmianą zawartą w najnowszym projekcie ustawy wprowadzającej ustawę o KAS jest przepis regulujący zasady wydawania interpretacji podatkowych. MF proponuje nowelizację art. 14b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zajmował się w imieniu ministra finansów wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych.