Takie rozwiązanie jest nowością. Wprowadziła je dopiero obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nowa ustawa określająca warunki zatrudniania pracowników w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach wojewódzkich, a także w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Obowiązek ten został doprecyzowany w art. 29 ustawy, zgodnie z którym pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Natomiast ust. 2 omawianego przepisu nakłada w tym zakresie obowiązki na pracodawców. Mają bowiem oni przykazane, aby tworząc plany finansowe na dany rok, przewidzieli środki na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób, które zatrudniają.

A dlaczego warto się szkolić? Bo od posiadanych kwalifikacji zawodowych zależy, jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik. Mówi o tym wprost art. 36 ust. 1 ustawy, który nakazuje, aby wynagrodzenie pracownika ustalane było stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.