DOLNOŚLĄSKIE – We Wrocławiu najwięcej mandatów w liczącej 37 miejsc radzie zdobyła PO. 11 radnych wprowadzi do niej PiS. 10 miejsc w radzie przypadnie Komitetowi Rafała Dutkiewicza, 2 natomiast – Lewicy i Demokratom.

W Legnicy najwięcej mandatów – 6 spośród 25 – zdobyło w radzie miejskiej PiS. Komitet Tadeusza Krzakowskiego (który ponownie został prezydentem Legnicy) zdobył 5 mandatów, PO – 5, Lewica i Demokraci – 4, Forum Legnickie – 3, LPR – 2.

KUJAWSKO-POMORSKIE – W radzie miejskiej Torunia najwięcej – 9 – spośród 25 mandatów zdobyła PO. PiS uzyskało 6 mandatów, tyle samo co komitet Czas Gospodarzy, a Lewica i Demokraci zdobyli 4 mandaty.

W wyborach do rady miasta Bydgoszczy najwięcej mandatów – 13 z 31 – zdobyła PO. PiS uzyskało 12 mandatów, Lewica i Demokraci – 6.

We Włocławku w liczącej 25 miejsc radzie miejskiej, po 6 mandatów zdobyły PO i Lewica i Demokraci. O jeden mandat mniej zdobyły PiS oraz Włocławska Wspólnota Samorządowa. 3 mandaty uzyskał Blok Troski o Włocławek.

LUBELSKIE – W Lublinie najwięcej mandatów – 11 – w radzie zdobyło PiS. O jeden mandat mniej ma PO. 6 mandatów uzyskała Lewica i Demokraci. Do obsadzenia było 31 mandatów.

W radzie miejskiej Zamościa, gdzie do obsadzenia były 23 mandaty, najwięcej miejsc zdobyło PiS. Po 5 mandatów ma PO i Komitet Wyborców Marcina Zamoyskiego. O jeden mandat mniej zdobyła Lewica i Demokraci. 1 miejsce w radzie przypadło Forum Zamoyskiemu.

W Chełmie 5 mandatów zdobyło PiS. Po 4 miejsca przypadły Komitetowi Wyborców Agaty Fisz Postaw na Chełm, Komitetowi Wyborców Krzysztofa Grabczuka Razem dla Chełma, Komitetowi Rozwój i Demokracja oraz PO. 2 mandaty przypadły PSL. Do obsadzenia w chełmskiej radzie miejskiej było 23 mandatów.

W Białej Podlaskiej, w liczącej 23 miejsca radzie miejskiej 6 mandatów zdobyło PiS. Po 4 radnych będą miały Komitety: Akcja Samorządowa i Nasze Miasto Wspólne Dobro, a także PO. 3 mandaty przypadły Lewicy i Demokratom. 2 miejsca w radzie dobył PSL.

LUBUSKIE – W Gorzowie Wielkopolskim wybory do rady miasta wygrało PiS zdobywając w niej 9 mandatów. Po 6 mandatów uzyskały koalicja Lewica i Demokraci oraz PO, natomiast 4 mandaty zdobył komitet wyborczy wyborców Tadeusza Jędrzejczaka. Do obsadzenia było 25 mandatów.

ŁÓDZKIE – W 43-osobowej radzie miejskiej w Łodzi zasiądzie 16 radnych PO, 14 – PiS, 11 – Lewicy i Demokratów oraz 2 z Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego Jerzego Kropiwnickiego.

W Piotrkowie Trybunalskim w radzie miasta najwięcej mandatów – 7 – zdobył PiS. 4 miejsca mają w niej też przedstawiciele komitetu Prawica Razem, Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Lewicy i Demokratów. 3 mandaty przypadły PO, a 1 – Forum Piotrkowian – Eurocentrum.

MAŁOPOLSKIE – W Zakopanem w 21-osobowej radzie miejskiej najwięcej miejsc – 6 – przypadło Komitetowi Wyborczemu „Jedność Tatrzańska”. O jeden mandat mniej zdobył Komitet „Twoje Zakopane”. Po 4 mandaty mają PiS i PO.

W Nowym Sączu na 23 możliwe mandaty, najwięcej – 10 – zdobył PiS. 7 mandatów uzyskała PO, 3 – Komitet „Porozumienie Sądeckie”, 2 – Komitet „Sądecki Dialog”, a 1 – Lewica i Demokraci.

W wyborach do rady miejskiej w Tarnowie wygrał PiS – zdobył 10 mandatów. 7 miejsc w radzie będzie mieć PO, 6 – komitet Ryszarda Ścigały „Tarnowianie”. 2 miejsca w radzie przypadły Lewicy i Demokratom. Do obsadzenia było 25 mandatów.

MAZOWIECKIE – W Radomiu w 28-osobowej radzie najwięcej – 14 – mandatów zdobyło PiS. 6 mandatów przypadło Stowarzyszeniu Radomianie Razem. O jeden mandat mniej ma PO.

W Siedlcach, gdzie do obsadzenia w radzie były 23 mandaty, najwięcej miejsc – po 7 – zdobyły PiS i Siedleckie Towarzystwo Samorządowe. 4 mandaty przypadły PO, 3 – Lewicy i Demokratom. 2 mandaty ma Forum Samorządowe.

OPOLSKIE – Wyraźną większość w radzie miejskiej Opola – 13 z 25 mandatów zdobyła PO. W radzie obecne będzie także PiS – 5 mandatów, koalicja Lewica i Demokraci – 4 oraz komitet Dariusza Smagały – 3.

PODKARPACKIE – W radzie miejskiej Rzeszowa najwięcej mandatów – 13 – zdobył komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca „Rozwój Rzeszowa”. Dało to temu komitetowi większość w 25 mandatowej radzie. Sam Ferenc ponownie został wybrany na prezydenta Rzeszowa. Pozostałe mandaty zdobyły: PiS – 8 mandatów, Nasz Dom-Rzeszów – 2 mandaty, PO – 1 mandat, Rzeszów Razem – 1 mandat.

W Przemyślu w radzie miejskiej najwięcej mandatów – 12 -uzyskało PiS. Tym samym partia ta zdobyła większość w 23 mandatowej radzie miasta. Mandaty zdobyły również PO – 6, koalicja Lewica i Demokraci – 3, Samoobrona – 2.

W Krośnie najwięcej – 10 spośród 21 mandatów – zdobył w radzie miasta komitet Samorządne Krosno 2006. Jest to ugrupowanie ponownie wybranego prezydenta miasta Piotra Przytockiego. PiS będzie miało 7 mandatów, PO – 3, koalicja Lewica i Demokraci – 1.

PODLASKIE – W radzie miejskiej Białegostoku PO oraz PiS zdobyły po 12 mandatów, a koalicja Lewica i Demokraci 4 mandaty. Do obsadzenia było 28 mandatów.

W Suwałkach wyraźną większość – 19 spośród 23 mandatów – zdobyły w radzie miasta lewicowe ugrupowania: Lewica i Demokraci, komitet wyborczy „Z Gajewskim dla Suwałk” oraz Blok Samorządowy. Cztery mandaty ma w radzie PiS. Komitet Z Gajewskim dla Suwałk uzyskał 10 mandatów, PiS – 4, Lewica i Demokraci – 5, a Blok Samorządowy – 4.

W Łomży w liczącej 23 miejsca radzie 8 mandatów zdobyło PiS. 5 mandatów przypadło Samorządowemu Porozumieniu Łomży. O jedno miejsce mniej mają PO i Solidarna Łomża. Po jednym mandacie przypadło Chrześcijańskiemu Ruchowi Społecznemu i LPR.

POMORSKIE – W Gdyni najwięcej mandatów – 17 z 28 – zdobył komitet wyborczy obecnego prezydenta miasta Wojciecha Szczurka. 6 mandatów ma PO, o jeden mniej – PiS.

W Sopocie 9 spośród 21 mandatów uzyskała PO. Jej partner z bloku – komitet Samorządność Sopot – otrzymał 6 mandatów. 5 mandatów obsadzi PiS, a startujący z nim w bloku komitet Budujemy Nowy Sopot uzyskał 1 mandat.

W radzie miejskiej Słupska najwięcej mandatów – 7 – zdobyła PO. O jeden mandat mniej przypadł natomiast PiS. Lewica i Demokraci oraz Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Kobylińskiego uzyskały po 4 mandaty. Po jednym miejscu w radzie mają Komitet Wyborczy Wyborców Słupskie Porozumienie Samorządowe i LPR. Do obsadzenia były 23 mandaty.

ŚLĄSKIE – W Katowicach w 31-osobowej radzie 14 radnych będzie miało rządzące dotąd Forum Samorządowe i Piotr Uszok, 10 – PO, 5 – PiS, 2 – Lewica i Demokraci.

W 28-osobowej radzie Częstochowy PO obsadzi 8 mandatów, po 7 miejsc radni Lewicy i Demokratów oraz ugrupowania dotychczasowego prezydenta – Wspólnoty Samorządowej Tadeusza Wrony. Kandydaci PiS obsadzą pozostałe 6 mandatów.

PO wygrała także wybory do rady miejskiej w Bielsku-Białej, zdobywając 9 mandatów. Tuż za nią uplasowało się PiS – 8 mandatów, komitet obecnego prezydenta Jacka Krywulta – 6 mandatów, 2 mandaty przypadły komitetowi Lewica i Demokraci.

W Sosnowcu w radzie miejskiej 11 mandatów zdobyła Lewica i Demokraci, na drugim miejscu znalazła się PO z 8 mandatami, ma trzecim PiS – 7 mandatów. 2 mandaty zdobyli przedstawiciele komitetu wyborczego „Winiarski – Komitet Rozwoju Sosnowca”.

W Gliwicach wygrała PO, która w 25-osobowej radzie miejskiej obsadzi 12 miejsc. Pozostałe mandaty obejmą kandydaci PiS – 6, Forum Dzielnicowych List Mieszkańców – 5 oraz Lewicy i Demokratów – 2.

W Chorzowie zwyciężyli kandydaci komitetu prezydenta Marka Kopla Wspólny Chorzów, którzy zajmą 13 miejsc w Radzie. 6 mandatów przypadło PO, 4 – PiS, a 2 – Lewicy i Demokratom.

W liczącym 190 tys. mieszkańców Zabrzu wybory do rady wygrała PO, która uzyskała 9 mandatów, przed PiS (5 mandatów). Komitety Lewicy i Demokratów oraz „Razem dla Zabrza” uzyskały po 4 mandaty, a komitet „Skuteczni dla Zabrza” 3 mandaty. Zaskoczeniem jest porażka w wyborach do rady prezydenta miasta w kadencji 1998-2002, Romana Urbańczyka (komitet „Rodziny Zabrzańskie”).

W Cieszynie wybory do Rady Miasta wygrał komitet Wspólnota dla Cieszyna, który zdobył 9 mandatów. Po 4 mandaty zdobyła PO i koalicja Nasz Cieszyn, 2 – komitet Porozumienie Lewicy Cieszyńskiej, a po jednym PiS i komitet Żyj godnie.

11 mandatów w Żywcu zdobyły dwa zblokowane komitety, popierające urzędującego burmistrza Antoniego Szlagora – Obywatele dla Ziemi Żywieckiej i Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego. Samorządny Rozwój Żywiecczyzny, kojarzony z LPR, zdobył 3 mandaty, PiS – 4, a PO – 3.

ŚWIĘTOKRZYSKIE – W liczącej 28 miejsc radzie Kielc najwięcej mandatów – 10 – zdobył PiS. Po 6 mandatów mają PO, Lewica i Demokraci, a także Porozumienie Samorządowe.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE – W Ełku większość – 9 spośród 23 mandatów – zdobyła w radzie miejskiej PO. Mandaty uzyskały też: PiS – 4, koalicja Lewica i Demokraci – 4, Ełckie Porozumienie Samorządowe – 3 mandaty, LPR- 2 mandaty, Dobro Wspólne 2006 – 1 mandat.

Do rady miasta w Elblągu, najwięcej, bo 9 mandatów w 25-osobowej radzie zdobyła PO. 8 mandatów zdobyła Lewica i Demokraci, 5 – PiS, 3 – Stowarzyszenie „Dobry Samorząd”.

WIELKOPOLSKIE – W poznańskiej radzie miasta 19 spośród 37 mandatów zdobyła PO. Do rady wszedł też PiS z 10 mandatami, Lewica i Demokraci – 5, komitet wyborczy obecnego prezydenta Ryszarda Grobelnego „Poznań ma przyszłość” – 2 oraz Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Kretkowskiej – 1.

W Koninie, gdzie w radzie miejskiej do obsadzenia były 23 mandaty, najwięcej z nich – 9 – zdobyło PO. Do rady z 6 mandatami dostała się też Lewica i Demokraci. PO 4 miejsca przypadły PiS i komitetowi „Wasz Konin”.

W Pile, w liczącej 23 miejsca radzie miasta najwięcej mandatów, 6, będą mieć PO i Komitet „Razem dla Piły”. 4 mandaty przypadły PiS i Lewicy i Demokratom. 2 mandaty zdobyły „Porozumienie Samorządowe”, a 1 – komitet „Nasza Piła”.

ZACHODNIOPOMORSKIE – Większość – 15 spośród 31 mandatów – w szczecińskiej radzie miasta zdobyła PO. Oprócz Platformy swoich radnych będą miały także PiS – 10 oraz koalicja Lewica i Demokraci – 6. Do obsadzenia było 31 mandatów.

W radzie miejskiej Kołobrzegu na 21 mandatów większość – 10 – zdobyła PO. Po 3 mandaty mają w niej PiS oraz Lewica i Demokraci. 4 mandaty przypadły Komitetowi „Centroprawica Razem”. Jeden mandat ma komitet Kołobrzeg 2010.

W Świnoujściu w radzie miejskiej najwięcej, 6 mandatów zdobyła Lewica i Demokraci. Po 3 mandaty mają PO, PiS i Komitet Solidarni dla Rozwoju, po 2 natomiast – Porozumienie dla Świnoujścia i Wybierz Świnoujście. Komitety wyborcze: Most i Na Wyspach zdobyły po 1 mandacie. Do obsadzenia było 21 mandatów.

W Stargardzie Szczecińskim najwięcej mandatów do rady miasta – 9 – zdobyła PO. O dwa mandaty mniej (7) mają w niej PiS i Lewica oraz Demokraci. Do obsadzenia były 23 mandaty.

W Koszalinie na 25 możliwych mandatów w radzie miejskiej 10 zdobyła PO. 6 mandatów uzyskała Lewica i Demokraci, a po 4 przypadło PiS i Komitetowi Nasz Prezydent. 1 miejsce w radzie zdobył komitet Koszalin Bezpartyjny.