Zapoznaj się z jego dokumentacją, złóż wniosek i uzyskaj wsparcie w wysokości nawet do 50 tysięcy złotych. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych wynosi 5 milionów złotych. Termin składania wniosków upływa 5 grudnia.

Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju edukacji na ternach wiejskich i małych miast oraz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców tych obszarów. Organizacje pozarządowe, samorządy i lokalne grupy działania mogą uzyskać dofinansowanie nawet całości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak w wysokości nie większej niż 50 tysięcy złotych.

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców,
 • społeczności lokalnych aktywnie działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na tych obszarach i podnoszenia poziomu wykształcenia ich mieszkańców,
 • podmiotów działających na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia im odpowiedniego rozwoju.
 • Realizacja każdego dofinansowanego projektu powinna rozpocząć się najpóźniej 1 stycznia 2009 roku.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
  w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 73 w pokoju nr 1
  tel. 056 656 10 55,
  e-mail: informacja_pokl@kujawsko-pomorskie.pl

  Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście, kurierem lub pocztą do 5 grudnia 2008 do 13:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój 112 a (I piętro). O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia wniosku do organizatora.

  Beata Krzemińska
  rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego